“Өндөрхаан” СӨХ нь Чингис хотын 44 байранд 15 ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд “Өндөрхаан Сууц Өмчлөгчдийн Холбоо” фэйсбүүк грүппээр дамжуулан өдөр тутмын цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийсэн байдал, санал зөвлөмжүүдийг оршин суугчдад хүргэдэг байна.

Хэнтийн ихэрүүд-фото
Хэнтийн ихэрүүд-фото

Ихэр заяаны эзэд

Хэнтийн үзэсгэлэнт байгаль-фото
Хэнтийн үзэсгэлэнт байгаль-фото

Гэрэл зурагчин Г.Баясгалантөгсийн бүтээлээс хүргэж байна.