Шинэ бизнесийг дэмжсэн хөтөлбөр

Хэрлэн сумын 4-р багийн иргэн Н.Золзаяа өмнө нь энгийн бууз банш хийдэг байсан бол аймгийн Хөдөлмөр халамжийн ..

Төсөл хүлээн авах зарлал

Хэрлэн сумын Сум хөгжүүлэх сан болон Жижиг дунд бизнесийг дэмжих сан


Сонгон шалгаруулалтын урилга 2020/01/09 13:24
Мерси Кор Монгол байгууллагын “Даван туулах, дасан зохицох чадвартай орон нутгийн иргэд” (RCP) хөтөлбөр нь мал аж ахуйн салбарын хөгжлийг дэмжих замаар орон нутгийн иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, даван туулах дасан ..

Төсөл хүлээн авах зар 2019/09/30 04:21
Хэрлэн сумын Сум хөгжүүлэх сан болон Жижиг дунд бизнесийг дэмжих сан нь 2019 оны 09-р сарын 25-ны өдрөөс 2019 оны 10-р сарын 09-ний өдрийн 17 цаг хүртэл төсөл хүлээн авна.

Орон нутгийн онцлог, хэрэгцээнд .. 2019/09/07 08:53
Бичил бизнес эрхлэгчид орон нутгийнхаа онцлогт нийцүүлсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхэд нь хөнгөлөлттэй зээл олгож ажлын байр бий болгох, тогтвортой орлоготой болгохыг дэмжих зорилготойгоор эргэн төлөгдөх санхүүжилтийг ..

Залуусын гарааны  бизнест санхүүгийн .. 2018/06/11 03:51
Хэнтий аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар нь Улаанбаатар хотын “Хөгжлийн шийдэл” ТББ, аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих ..

"Ахмадын зөвлөх үйлчилгээ"-ний төслийг .. 2018/04/05 04:51
Ахмад мэргэжилтнүүдийн хүсэлтэд үндэслэн ажил, хөдөлмөрт оролцох оролцоог нэмэгдүүлж мэдээллийн сан үүсгэн, тэдний мэдлэг, ажлын туршлагыг өвлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх, өсвөр хойч, залуу үеийнхэнд ..