Орон нутгийн ажилтан шалгаруулж авна

Хэнтий аймагт байрлан ажиллах ба Архангай аймаг болон Улаанбаатар хотод үе үе ажиллана.

Хэнтий аймгийн татварын хэлтэс ажилтан ..

Манай хэлтсийн Захиргаа хуулийн тасагт Үйлчлэгчийн сул орон тоо гарсан тул дор дурьдсан шаардлагыг хангасан ажилтныг ..


Ажлын байрны зар 2020/03/13 03:06
Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага нь 1995 онд Монголд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд хүүхэд, гэр бүлийн сайн сайхан байдал, эдийн засгийн даван туулах чадвар, хүрээлэн буй орчин болон эрүүл мэнд гэсэн үндсэн 4 ..

Сонгон шалгаруулалтын зар 2020/02/18 07:45
Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисст мэс заслын мэргэжлийн эмчээр ажиллах дараахь шаардлагыг хангасан мэс засал гэмтлийн эмчийг урьж байна.

Сул орон тоог нөхөх зар 2020/01/31 03:28
Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 1.3-т заасны дагуу төрийн албан хаагчийн нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс Хэрлэн сумын ЗДТГ дараах ажлын байруудад сонгон шалгаруулж авна.