Хэнтий аймгийн Татварын албанд ажилтан ..

Сул орон тооны талаар Манай хэлтсийн Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасагт харьяалагдах Цэнхэрмандал сумын татвар ..

Хэнтий аймгийн Татварын албанд ажилтан ..

Сул орон тооны талаар Манай хэлтсийн Захиргаа хуулийн тасагт хуулийн зөвлөх-татвар хураагчийн сул орон гарсан тул ..


Ажлын байрны зар 2020/03/13 03:06
Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага нь 1995 онд Монголд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд хүүхэд, гэр бүлийн сайн сайхан байдал, эдийн засгийн даван туулах чадвар, хүрээлэн буй орчин болон эрүүл мэнд гэсэн үндсэн 4 ..

Сонгон шалгаруулалтын зар 2020/02/18 07:45
Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисст мэс заслын мэргэжлийн эмчээр ажиллах дараахь шаардлагыг хангасан мэс засал гэмтлийн эмчийг урьж байна.

Сул орон тоог нөхөх зар 2020/01/31 03:28
Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 1.3-т заасны дагуу төрийн албан хаагчийн нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс Хэрлэн сумын ЗДТГ дараах ажлын байруудад сонгон шалгаруулж авна.