Хэнтий аймгийн төслийн жолооч ажилд ..

Монгол улс дахь хөдөө орон нутгийн эдийн засгийн хөгжилд жендерийн тэгш оролцоог сайжруулах

Ажлын байрны зар

Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага нь 1995 онд Монголд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд хүүхэд, гэр бүлийн сайн ..


Сонгон шалгаруулалтын зар 2020/02/18 07:45
Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисст мэс заслын мэргэжлийн эмчээр ажиллах дараахь шаардлагыг хангасан мэс засал гэмтлийн эмчийг урьж байна.

Сул орон тоог нөхөх зар 2020/01/31 03:28
Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 1.3-т заасны дагуу төрийн албан хаагчийн нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс Хэрлэн сумын ЗДТГ дараах ажлын байруудад сонгон шалгаруулж авна.