Орон нутгийн санаачилгын төсөл гэрээт ..

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар “Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтийн хөтөлбөрийн Орон нутгийн санаачилгын ..

Орон нутгийн санаачилгын төсөлд ажил ..

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар “Хөдөллмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтийн хөтөлбөрийн Орон нутгийн санаачилгын ..


Ажлын байрны зар 2020/03/13 03:06
Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага нь 1995 онд Монголд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд хүүхэд, гэр бүлийн сайн сайхан байдал, эдийн засгийн даван туулах чадвар, хүрээлэн буй орчин болон эрүүл мэнд гэсэн үндсэн 4 ..

Сонгон шалгаруулалтын зар 2020/02/18 07:45
Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисст мэс заслын мэргэжлийн эмчээр ажиллах дараахь шаардлагыг хангасан мэс засал гэмтлийн эмчийг урьж байна.

Сул орон тоог нөхөх зар 2020/01/31 03:28
Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 1.3-т заасны дагуу төрийн албан хаагчийн нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс Хэрлэн сумын ЗДТГ дараах ажлын байруудад сонгон шалгаруулж авна.