Нийгмийн эмзэг бүлэгт хоол тэжээлийн ..

Хэнтий аймаг Мөрөн  сумын ЗДТГ нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Мөрөн сумын Хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ ..

Үдийн цай нийлүүлэх тендерийн урилга

Хэнтий аймаг Мөрөн  сумын ЕБСургууль нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Мөрөн сумын ЕБСургуульд сурагчдын ..


Татварын хэлтсийг шаардлагатай .. Өдрийн өмнө
Аймгийн Засаг дарга оны өмнөөс эхлүүлэн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 23 агентлагийн дарга нар, удирдлагууд, ажилчдын төлөөлөлтэй ирэх дөрвөн жил хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төлөвлөлттэй холбогдуулан албан ..

Галшар сумын үнийн санал авах урилга 2020/09/24 06:16
Хэнтий аймгийн Галшар сумын Засаг даргын тамгын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Галшар сумын Цэцэрлэгийн шугам сүлжээний засвар -г гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Галшар сумын үнийн санал авах урилга 2020/09/24 06:03
Хэнтий аймгийн Галшар сумын Засаг даргын тамгын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Халуун усны тоног төхөөрөмж /Галшар сумын Буянтбулаг/ -г гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Батширээт сумын цэцэрлэгийн тендер 2020/08/10 04:11
Хэнтий аймгийн Батширээт сумын цэцэрлэг нь тендерт оролцогчоос “Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн” нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.         Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичгийг бичгээр ..

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний тендерийн .. 2020/06/10 07:01
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хэрэгжих Зохион байгуулалттай ажлын байрыг дэмжих арга хэмжээнд хамрагдахаар хүсэлт ирүүлсэн бүлэгүүдэд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон ..

Галшар сумын тендерийн урилга 2020/05/21 03:16
Хэнтий аймгийн Галшар сумын Засаг даргын тамгын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж, тохижилт -г гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Галшар сумын тендерийн урилга 2020/04/21 04:30
Хэнтий аймгийн Галшар сумын Засаг даргын тамгын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Ундны усны худаг байгуулах /Галшар сумын Буянтбулаг/ -г гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Галшар сумын тендерийн урилга 2020/04/15 12:01
Хэнтий аймгийн Галшар сумын Засаг даргын тамгын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Сумын төвийн камержуулалт -г гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Галшар сумын тендерийн урилга 2020/04/15 11:59
Хэнтий аймгийн Галшар сумын Засаг даргын тамгын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Нийтийн халуун ус барих -г гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Мөрөн сумын тендерийн урилга 2020/04/15 11:57
Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “ Арьс шир боловсруулах тоног  төхөөрөмж ” нийлүүлэх  ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах   ХЭАМӨСЗДТГ/202012003  тухай ..

Бор-Өндөр сумын тендерийн урилга 2020/04/07 08:09
Бор-Өндөр сумын ЗДТГ нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Бор-Өндөр сумын “Цамхагт гэрэл, гудамжны гоёлын чимэглэл”-ийн ажлыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.