"Мэргэжлийн ур чадвар-2019" Хэнтий ..

2019 оны 09-р сарын 17-нд цахилгаанчин мэргэжлийн ур чадварын аймгийн аврага шалгаруулах тэмцээн болох тул та бүхэн ..

"Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан ..

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүний сул орон тоог нөхөх, хүний нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор ..