Зарлал

Хэнтий аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороонд гишүүн нөхөн элсүүлэхээр ..

"Мэргэжлийн ур чадвар-2019" Хэнтий ..

2019 оны 09-р сарын 17-нд цахилгаанчин мэргэжлийн ур чадварын аймгийн аврага шалгаруулах тэмцээн болох тул та бүхэн ..


"Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан .. 2019/08/30 07:24
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүний сул орон тоог нөхөх, хүний нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор Дотоод хэргийн их сургуулийн харьяа Ахлагчийн сургуулийн “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх ..