Хэрлэн суманд 31.768.503 төгрөгний зээл ..

Хэрлэн суманд 31768503 төгрөгний зээл эргэн төлөгджээ

Дэлгэрхаан сумын БНХМ-ийн нөхөрлөлүүдийн ..

Дэлгэрхаан сумын БНХМ-ийн “Аварга Дэлгэрхаан нөхөрлөлүүдийн холбоо” ТББ сумынхаа нийт нөхөрлөлүүдийн хамтын ..


Баян-Овоо суманд "Ажилчин зөгий" төсөл .. 2020/04/23 01:01
Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн дэмжлэгтэйгээр Хэнтий аймгийн Баян-Овоо суманд “Ажилчин зөгий” төсөл хэрэгжиж байна. Энэ төсөлд 8 өрхийн 48 гишүүн хамрагдаж үр шим хүртэхээс гадна Баян-Овоо сумын  1700 гаруй иргэд,  ..

Баян-Овоо суманд 100 хүүхдийн .. 2020/04/15 06:07
Баян-Овоо суманд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 100 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг баригдаж байна. Нийт нэг тэрбум 100 сая төгрөгийн өртөгтэй тус цэцэрлэгийн барилгыг 2020 оны 06-р сарын 1-нд ашиглалтад оруулахаар ..

Баянмөнх сумын цаг үеийн мэдээлэл 2020/04/03 05:18
Олон нийтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж болохгүй хорио цээрийн дэглэмтэй энэ үед Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх оновчтой ажил зохион байгуулах уралдааныг Засаг даргын Тамгын газар ..

Бэрх хотын онцлох үйл явдлууд 2020/03/05 11:01
"Уурхайчдын баяр"-ыг тохиолдуулан Б.Болормаа эрхлэгчтэй хүүхдийн цэцэрлэгийн хамт олон Бэрх хотынхоо 9 гайхамшигийг бүтээн макет хийж, Бэрх хот, Бэрхийн уурхайн түүхэн жарныг сургуулийн өмнөх боловсролоос эхлүүлэн ..

Илүү их бүтээн байгуулалт өрнөсөн жил .. 2020/02/20 10:36
2020 онд сүүлийн 2-3 жилийнхээс илүү их төсөв хөрөнгө шийдэгдсэн. Улсын болон аймаг, сумын төсвийн 4,4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулалтын ажил хийнэ. Тухайлбал, улсын төсвийн 1,8 тэрбум төгрөгөөр ..