НОМИН-ийн орон нутгийн салбаруудаар ..

Номин Хэнтий салбар 93140714

Хэнтий аймгийн Засаг даргын 2020-2024 ..

Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг танилцуулж байна. Уг хөтөлбөрийг Хэтийн ..


Хамт олны хамтын хүч 2018/08/09 03:39
Төрийн өмнө өргөсөн тангараг, хүлээсэн үүрэгтээ үнэнч байж, хөдөлмөр зүтгэлээрээ 45 жилийн түүхийг бичилцсэн үе үеийн алба хаагчид, нийт бие бүрэлдэхүүндээ ойн баярын мэндчилгээг даргын зөвлөлийн гишүүдийн өмнөөс болон ..