www.e-tax.mta.mn  хаягаар татвар төлөгчөөр бүртгүүлээрэй


 www.e-tax.mta.mn  хаягаар татвар төлөгчөөр бүртгүүлээрэй
2019 оны 03 сарын 19. 08 цаг 50 минут

Бусад этгээд гэдэг нь хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт байгуулагддаггүй, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, СӨХ, Төлөөний газар, Ойн нөхөрлөл, Бичил уурхай эрхлэгч, төсөл хөтөлбөр, ЭСЯ гэх мэтчилэн Монгол Улсад байгууллагын үйл ажиллагаа явуулдаг хэр нь хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагуудыг “Бусад этгээд” хэсэгт бүртгэдэг. Бусад этгээд www.e-tax.mta.mn цахим татварын системд “Бусад этгээд татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх” гэсэн цэс рүү нэвтэрч хүсэлтээ илгээнэ. Та дараах зааврын дагуу бүртгүүлээрэй.

                                                    Аймтгийн Татварын хэлтэс

Уучлаарай: Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хууль, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны өгсөн чиглэлийн дагуу бүх мэдээний сэтгэгдлийг түр түдгэлзүүлэв