Сүүлийн 10 жилд хийгдсэн бүтээн байгуулалт, Хөрөнгө оруулалтуудаас


Сүүлийн 10 жилд хийгдсэн бүтээн байгуулалт, Хөрөнгө оруулалтуудаас
2019 оны 09 сарын 10. 09 цаг 54 минут

1. Явуулын лаборатори

2. Полемиразан гинжин урвалын тоног төхөөрөмж

3. Дээврийн их засвар, хашаа

4. Их засвар

5. Ийлдсийн сангийн шилэн хаалт

6. Шинжилгээний ширээ

7. Хөшиг

8. Дулаан тогтоогуур 

9. Шинжилгээний ширээ 

10. Задлан шинжилгээний өрөөний засвар

11. Дээж хүлээн авах хэсэг

12. Харуулын байр

Уучлаарай: Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хууль, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны өгсөн чиглэлийн дагуу бүх мэдээний сэтгэгдлийг түр түдгэлзүүлэв