Төсөл хүлээн авах зар


Төсөл хүлээн авах зар
2019 оны 09 сарын 30. 04 цаг 21 минут
Хэрлэн сумын Сум хөгжүүлэх сан болон Жижиг дунд бизнесийг дэмжих сан нь 2019 оны 09-р сарын 25-ны өдрөөс 2019 оны 10-р сарын 09-ний өдрийн 17 цаг хүртэл төсөл хүлээн авна.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэрлэн сумын ЗДТГ-ны 110 тоот өрөөнд биеэр ирж уулзан лавлана уу.

Уучлаарай: Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хууль, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны өгсөн чиглэлийн дагуу бүх мэдээний сэтгэгдлийг түр түдгэлзүүлэв