Хэнтий аймгийн Орон нутгийн төслийн зохицуулагч шалгаруулж ажилд авна


Хэнтий аймгийн Орон нутгийн төслийн зохицуулагч шалгаруулж ажилд авна
2020 оны 01 сарын 03. 11 цаг 47 минут

Төсөл: IMPACT –Монгол улс дахь хөдөө орон нутгийн эдийн засгийн хөгжилд жендерийн тэгш оролцоог сайжруулах

Албан тушаал: Хэнтий аймгийн Орон нутгийн төслийн зохицуулагч

Ажил олгогчийн нэр: Хил Хязгааргүй Малын эмч нар ба Агрономчид (ХХМЭБА) – ОУТББ 

Байршил: Хэнтий аймагт байрлан ажиллана. Мөн зарим тохиолдолд Архангай аймаг, Улаанбаатар хотод очно.

Гэрээний үргэлжлэх хугацаа: 2020 оны 1 дүгээр сарын дундаас эхлэн 1 жил, төсөл дуусах хүртэл жил бүр хугацааг сунгах боломжтой (дээд тал нь 3 жил);

Цалин: Ур чадвар, туршлагаас хамаарна.

АГУУЛГА

Монгол улсад 2004 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ХХМЭБА нь сарлагийн хөөвөр, ямааны ноолуурын нэмүү өртгийн сүлжээ, бэлчээрийн тогтвортой менежмент, малын эрүүл мэндийн чиглэлд олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсээр ирсэн. Манай байгууллага Европын Комиссоос зарласан төслийн уралдаанд шалгарсан бөгөөд 2019 оны 11 сарын 15-аас эхлэн 3 жилийн хугацаанд IMPACT (Монгол улс дахь хөдөө орон нутгийн эдийн засгийн хөгжилд жендерийн тэгш байдлыг сайжруулах) нэртэй төслийг хэрэгжүүлэх гэж байна.

Монголын Эмэгтэйчүүдийн Сан мөн ЖЕРЕС ТББ-уудтай хамтран хэрэгжүүлэх уг төслийн гол зорилго нь шийдвэр гаргах үйл явцад эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд Монгол улсын 2 аймаг, Улаанбаатар хотын ТББ-уудын чадавхийг нэмэгдүүлэх юм. Ингэхдээ баялаг бүтээх чухал ач холбогдол бүхий мал аж ахуй, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн чиглэлд үйл ажиллагаагаа явуулж буй ИНБ-уудтай хамтран ажиллана. 

IMPACT төсөл нь эдийн засгийн хөгжилд чухал ач холбогдол бүхий мал аж ахуй, газар тариалангийн салбарт нэмүү өртгийн сүлжээ бий болгоход эмэгтэйчүүдийн үүрэг, эзлэх байр суурийг нэмэгдүүлэх, (i) орлого бий болгохуйц үйл ажиллагаанд эмэгтэйчүүдийн бүлгүүдийг чадавхижуулах ; (ii) тогтвортой ноолуур, органик хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн салбарт эмэгтэйчүүдийн бүлгүүд эдийн засгийн чадавхиа нэмэгдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх ; (iii) Эмэгтэйчүүдийн бүлгүүдийг орон нутгийн удирдлагууддаа хүсэл сонирхлоо илэрхийлэх, дуу хоолойгоо өргөхөд чадавхижуулах ; (iv) эдийн засгийн хөгжилд жендерийн тэгш байдлыг дэмжсэн бодлогыг сурталчилан таниулах 

ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА

 1. Төслийн ерөнхий үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд Суурин Төлөөлөгчид дэмжлэг үзүүлэх
 2. Хэнтий аймаг дахь төслийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх
 3. Орон нутгийн төслийн баг хамт олныг хөдөлмөрийн аюулгүй, таатай байдалд ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх  
 4. Үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, дүрэм журмыг дагаж мөрдөх чиглэлд түнш байгууллагуудтай мэргэжлийн ёс зүйтэй, нягт хамтран ажиллах
 5. Тендер, худалдан авалтын нөхцлийг боловсруулах, төсөлтэй холбоотой хэвлэл мэдээллийн баримт бичгийг хянах
 6. Хүний нөөц болон худалдан авах ажиллагаа, бусад гэрээ, дүрэм журмын баримт бичгийг боловсруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
 7. Төслийн хугацаанд ашиглагдах бүхий л баримт бичгүүдийг архивлан нягт хадгалах (гэрээ, ирцийн хуудас, зураг гэх мэт... )
 8. ХХМЭБА-ын зүгээс хандивлагч байгууллагуудад тайлан бичихэд оролцох, мөн хамтран түншлэгчдийн зүгээс ХХМЭБА-д тайлан бичихэд нь дэмжлэг үзүүлэх
 9. Хяналт, үнэлгээний төлөвлөгөөтэй холбоотой баримт бичиг боловсруулах
 10. Харилцаа холбоо, мэдээлэл сурталчилгааны ажилд дэмжлэг үзүүлэх (Олон нийтийн сүлжээ, хэвлэл-мэдээлэл, ТВ-ийн нэвтрүүлэг гэх мэт...)
 11. MONES төслийн менежер мөн ХХМЭБА-ийн Суурин Төлөөлөгчийн зүгээс шаардсан аливаа үүрэг даалгавар (орчуулга гэх мэт...)

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

Ажил горилогч нь төслийн зорилготой нийцэх чиглэлд (хөдөөгийн хөгжил, төслийн удирдлага) их, дээд сургууль төгссөн. Тус чиглэлд доод тал нь 4 жил ажилласан туршлагатай байх.    

Багаар ажиллах өндөр чадвартай, ачаалал даах, өгөгдсөн богино хугацаанд ч аливаа үүрэг даалгаварыг зохистой гүйцэтгэх чадвартай. Аливаад дүн шинжилгээ, синтез хийх чадвартай. Англи хэлний бичгийн чадвар онцгой сайн байх. Хувийн зохион байгуулалт сайтай, бие даан ажиллах чадвартай байх.

 • Олон улсын хандивлагч байгууллагуудын санхүүжүүлсэн төсөлд ОУТББ-д ажиллаж байсан туршлагатай
 • Хяналт, үнэлгээний чиглэлд туршлагатай, тайлан бичих, төлөвлөх чадвартай
 • Доод тал нь 1 гол хандивлагч байгууллагын талаар мэдлэгтэй байх: харилцаа холбоо, ухуулга сурталчилгааны компанит ажил
 • MS Office, Office 365 мөн холбоо харилцаа/цаг төлөвлөлтийн менежментийн програм ашиглах чадвартай.
 • Англи, Монгол хэлний бичгийн/ярианы төгс мэдлэгтэй байх.
 • Зохион байгуулалт, харилцаа холбооны өндөр чадвартай байх. ХХМЭБА-ын үнэт зүйл, алсын хараа, эрхэм зорилгод нийцсэн.

Сонирхсон хүмүүс дараах материалыг бүрдүүлэн ХХМЭБА-ын g.touati@avsf.org хаягаар цахим шуудан илгээхдээ «FC IMPACT KHE» түлхүүр үгийг гарчигтаа оруулан илгээнэ үү. Цахим шуудан хүлээн авах хүний нэр: Guillaume Touati. Материал хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2020 оны 1 сарын 10.

Хавсарган илгээх материал: 1.Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл – доод тал нь 1 нүүр, 2.Товч намтар – 2 нүүр, 3.Дипломны хуулбар, 4.Таны ур чадварыг нотлох 3 хүний нэр, холбогдох утасны дугаар. Утас: 330043

Зөвхөн шалгуур хангасан ажил горилогч нартай эргэж холбогдоно.

Project: IMPACT – Improve Act! En-gendering rural economic development in Mongolia!

Position: Field Coordinator – Khentii Province

Employer: Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) INGO

Location: Based in Khentii, with frequent travels to Arkhangai and Ulaanbaatar

Contract duration: 1 year, renewable till end of project (max 3 years); starting mid-January 2020

Package: Competitive salary according to skills & experience

Context

Active in Mongolia since 2004, AVSF implements a set of programmes related to the yak fibre and cashmere value chains, sustainable pasture management and animal health. AVSF has been recently granted a project under European Commission’s CSO-LA program. IMPACT (Improve Act! En-gendering rural economic development in Mongolia) will run for a period of 3 years and start on 15th November 2019.    

The project, implemented jointly with Mongolian Women’s Fund and GERES NGOs, aims at increasing NGO capacities to strengthen women’s participation in decision-making in two provinces of Mongolia and at central level in Ulaanbaatar, initially targeting rural women already grouped in CSOs involved in livestock and small-scale vegetable production by supporting wealth creating activities.

IMPACT will specifically strive to contribute to leveraging the role and place of women in the development of high economic potential agricultural value chains (i) empowering women’s groups in their role in income generating activities; (ii) supporting sustainable cashmere and organic vegetable value chains for economic empowerment of women’s groups; (iii) empowering women’s groups in their dialogue capacities with Local Authorities; (iv) advocating towards policy shapers to mainstream gender sensitive economic development.

Rеsponsibilities and duties

 1. Support Project Manager (PM) in planning and implementing all activities of the project
 2. Is responsible for timely planning and implementation of project activities in Khentii province
 3. Is responsible for safety and offering good working environment to provincial project team
 4. Work closely, with a sense of diplomacy but rigour, with partners on implementation of activities & compliance
 5. Draft terms of references and tender notices; edit and review project publications, facilitate procurement
 6. Is responsible for keeping up to date and compliant contractual/HR/procurement processes and documentation
 7. Ensure proper archival of mandatory project documents (contracts, attendance sheets, photos, etc.)
 8. Provide support on main reporting duties of Project Manager and AVSF towards donors as well as reporting of partners towards AVSF
 9. Support the design and tracking of progresses related to the M&E plan
 10. Help with communication and awareness raising efforts (social media, newsletter, TV campaigns, etc.)
 11. Fulfil other duties requested and/or needed by MONES’s Project Manager or AVSF Country Representative (such as translation, etc.)

CANDIDATE PROFILE

The candidate will possess a higher education degree in a relevant sector (either with a rural development focus or in project management) with confirmed work experience of at least 4 years in similar role and/or demonstrating a steep learning curve.

The successful candidate will be a strong team worker, performing well under pressure and tight deadlines with an acute sense of diplomacy and communication. Her/she will have demonstrated analysis and synthesis abilities, excellent writing abilities in English, and altogether an outstanding capacity to work in autonomy.

 • Experience in INGO, working on development projects for international donors
 • Demonstrated experience in M&E and report writing as well as procurement processes
 • Working knowledge of at least of one major donor – Experience in running communication/awareness raising campaigns
 • Strong capacity to use MS Office package and tools, preferably Office 365 as an integrated communication/time management tool.
 • Perfect written/spoken English and Mongolian required.
 • Strong organisational and communication skills. Committed to values, vision and mission of AVSF.

Interested candidates shall send their applications by email (Cover letter – max 1 page + Curriculum Vitae – max 2 pages + Copy of main diplomas + name/contact details of 3 professional references), mentioning the reference « FC IMPACT AR » before the 10th January 2020 to: AVSF – Guillaume Touati – Mail: g.touati@avsf.org. Phone: 330043

Only shortlisted candidates will be contacted

Уучлаарай: Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хууль, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны өгсөн чиглэлийн дагуу бүх мэдээний сэтгэгдлийг түр түдгэлзүүлэв