Цахим үйлчилгээний төрлүүд


 Цахим үйлчилгээний төрлүүд
2021 оны 04 сарын 26. 07 цаг 01 минут

Үйлчилгээний төрөл:

1. Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх тодорхойлолт /иргэн, хуулийн этгээдэд/ 09.00-15.00 цагт ажил дээр сууж ажиллана. 

а/х Б.Наранмижид Khentii_shga@cd.gov.mn
89086349

2. Хорихоос өөр төрлийн ял шийтгүүлсэн албадлагын арга хэмжээ авагдсан этгээдэд  холбогдох асуудлаар лавлагаа, мэдээлэл өгөх /09.00-15.00 цагт ажил дээр сууж ажиллана/

а/д  Д.Анхтуяа
he_ncs@cd.gov.mn
91119834

3. Хоригдогсдын захидал, илгээмжийг Монгол шуудангийн салбараар дамжуулан илгээх, хүлээн авах
/09.00-15.00 цагт ажил дээр сууж ажиллана/

х/ч Д.Бат-Эрдэнэ
Htbb419@gmail.com
98154481
 
Жич: Тодорхойлолт авахдаа дараах баримтыг бүрдүүлнэ.
Хуулийн этгээд:
-10000 төгрөг тушаасан баримт
-Хуулийн этгээдийн гэрчилгээний хуулбар
Иргэн:
-2000 төгрөг тушаасан баримт
-Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 
Голомт банкны ШШГЕГ, Шийдвэр гүйцэтгэх алба, данс: 1405103951

Уучлаарай: Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хууль, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны өгсөн чиглэлийн дагуу бүх мэдээний сэтгэгдлийг түр түдгэлзүүлэв