Дуудлага худалдааны зар мэдээ


Дуудлага худалдааны зар мэдээ
2021 оны 05 сарын 23. 05 цаг 00 минут

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2021 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдрийн 44 дүгээр тогтоолын  дагуу Тоёота Чейзер суудлын автомашин (худалдах хөрөнгийн нэр) хөрөнгийг нээлттэй/хаалттай дуудлага худалдаагаар худалдана.

  1. Дуудлагын худалдааны ерөнхий мэдээлэл

Дуудлагын худалдааны хэлбэр

Нээлттэй

Гэрээний зүйл

Тоёота чейзер суудлын автомашин, улсын дугаар 0185 ХЭА, арлын дугаар СХ100-0121953, 2001 онд үйлдвэрлэж 2010 онд ашиглалтад орсон.146675 гүйлттэй, балансын анхны өртөг 10.000.000 төгрөг.

Дуудлагын худалдаа болох хугацаа

2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 цагт

Дуудлагын худалдаа болох газар

Хэнтий аймгийн Прокурорын газар

Худалдах доод үнэ

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн нэр Тоёота чейзер суудлын автомашин, худалдах доод үнэ 800.000 / найман зуун мянган төгрөг 00 мөнгө/

Дуудлагын худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ

Худалдах доод үнийн 20 хувь буюу 160.000 / нэг зуун жаран мянган төгрөг/

Ялсан этгээдийг тогтоох журам

Үнэ хаялцан ялагч нь хамгийн өндөр үнэ санал болгосон этгээд байна

Худалдах,худалдан авах гэрээний ерөнхий мэдээлэл

Гэрээг ажлын 3 хоногийн дотор байгуулна. Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.

Дэнчинг байршуулах данс

Хүлээн авагч хуулийн этгээд

Дансны дугаар

Дансны нэр

 

  1. Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх, оролцогчийг бүртгэх

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягтыг зөв, цэвэр бөглөж, дэнчин төлсний нотлох баримт, иргэний үнэмлэх /хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ний хуулбарын хамт  2021 оны 05 дугаар сарын 26 –ны өдрийн 17 цаг хүртэл Хэнтий аймгийн Прокурорын газрын    тоот өрөөнд (хаягийг тодорхой бичнэ) хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэх, үнэ хаялцуулах ажиллагаанд оролцуулах боломжгүйг анхаарна уу.

 

  1. Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч Хэнтий аймгийн Прокурорын газрын хуулийн этгээдийн 2 давхарт хаягаар очиж үзэж болох бөгөөд хөрөнгийн талаарх мэдээллийг 20562272,99047804 утсаар авна уу.

 

 

Уучлаарай: Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хууль, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны өгсөн чиглэлийн дагуу бүх мэдээний сэтгэгдлийг түр түдгэлзүүлэв